Terwinseler Straatmarkt

ALGEMENE INFO - Standhouders

Welkom op de 45e Terwinseler Straatmarkt!

 

Aan het begin van de markt en tijdens de markt worden wij door Gemeente en Brandweer gecontroleerd. Bij uw Aanvraag bent u akkoord gegaan met de onze regels die mede door de Gemeente en Brandweer worden bepaald.

Blijkt u tijdens de controle niet aan de voorwaarden te voldoen dan kunt u van de markt worden verwijderd en is het mogelijk dat u volgend jaar niet meer wordt uitgenodigd.

Heeft u nog niet betaald of geen bevestiging ontvangen, dan dient u zich te melden bij het Infopunt Handelaren. Het Infopunt Handelaren is een infowagen die is geparkeerd op de Schaesbergerstraat ter hoogte van Smidshof / Zorgcentrum Firenschat. Tenzij u een bevestiging met het Standnummer voor 2019 heeft ontvangen is het niet verstandig om eerst naar uw plek van vorig jaar te gaan, omdat het mogelijk is dat u een andere plaats is toegewezen is dan vorig jaar.

Bij aankomst op de Straatmarkt treft u in de straten onze Straatmedewerkers aan, die herkenbaar zijn aan oranje hesjes. Zij wijzen u uw plaats en zijn uw eerste aanspreekpunt. U dient hun aanwijzingen op te volgen. Indien nodig treden zij in overleg met de Marktcoördinator die voor uw straat.

Contact met de organisatie verloopt in principe via de Marktcoördinator die voor uw straat verantwoordelijk is. Bestuursleden van de Straatmarkt kunnen u ook rechtstreeks aanspreken. Bestuursleden van de Terwinseler Straatmarkt zijn herkenbaar aan een badge Straatmarkt 2018 met naam, pasfoto en een afkorting van hun functie.
(DB = leden dagelijks bestuur; M = Marktmeester en marktcoördinatoren; T = Techniek; B = overige bestuursleden)

Belangrijke contact-informatie:

Meldpunt Terwinseler Straatmarkt, telefoon: 06 – 2700 7877
(infowagen geplaatst bij kruispunt Mariastraat / Hubertuslaan)

EHBO-post (Rode Kruis): deze is gelegen in de Mariastraat bij het kruispunt Hubertuslaan. Bereikbaar via het Meldpunt.

Infopunt Handelaren: infowagen, geparkeerd op de Schaesbergerstraat ter hoogte van Smidshof / Zorgcentrum Firenschat. Het Infopunt Handelaren is bemand tot van 6.30 uur ca. 10.00 uur.

Voor het laatste nieuws: Volg ons op Twitter, @straatmarkt of http://twitter.com/straatmarkt of 'Vind ons leuk' op Facebook

Opbouwperiode: van 6.30 – 9.30 uur zijn auto’s van handelaren op het parcours toegestaan
Straatmarkt: van 10.00 uur – 17.00 uur (tenzij eerder einde omgeroepen). Op last van de politie zijn tussen 10.00 en 17.00 uur géén auto’s op het parcours toegestaan.
Afbouwperiode: vanaf 17.00 uur (tenzij eerder einde omgeroepen) zijn auto’s van handelaren op het parcours toegestaan

Voor onderstaande punten afkomstig uit de Marktvoorwaarden vragen wij uw speciale aandacht:

Aanwijzingen Marktmeesters en bevoegd gezag
U dient de aanwijzingen van Bestuur en Marktmeesters van de Terwinseler Straatmarkt en hun assistenten, alsmede van Verkeersregelaars, Brandweer, Ambulancepersoneel, Rode Kruis, Handhaving en Politie, op te volgen. Bij niet opvolgen van de aanwijzingen kunt u van de Markt verwijderd worden.

Inrichting standplaats
De voorzijde van de kramen en straatruimte dient ‘in lijn’ gehouden te worden, uitbouwen van de kraam naar de straat en het plaatsen van zaken die het pad belemmeren dan wel naburige stands blokkeren is niet toegestaan.

Parkeren / auto’s
Op het parcours van de Straatmarkt (onder meer stoep, weg, tussen en achter de stands) mogen geen auto’s geparkeerd worden. Door de organisatie wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het parcours.
Tussen 9.30 uur en 17.00 uur zijn auto’s op het parcours niet toegestaan, houd hier rekening mee bij het plannen van op- en afbouw van uw standplaats.

Afval
Na afloop van de straatmarkt dient u uw afval mee te nemen.
U dient uw stand en de directe omgeving daarvan schoon achter te laten.

Tot ziens op de 46e Terwinseler Straatmarkt: 17 mei 2020!