48e Terwinseler Straatmarkt

zondag 5 mei 2024 | 10.00-17.00u

Historie

Terwinseler Straatmarkt
sinds 1974

Voorjaar 1974. Maurice Buck had een idee om een jaarmarkt te organiseren voor de wijk Terwinselen. In die tijd vrij uniek. Hij zocht enthousiaste medestanders en vond die in de personen van Karel Reijnders en Ger Manderveld.

In het begin was de straatmarkt er als vervanger van de zomerkermis en werd daarom ook gehouden 14 dagen na Pinksteren. Dit was vanouds de kermiszondag van Terwinselen. De jaarmarkt groeide uit tot een succes.
In de beginjaren was de jaarmarkt alleen rond kerk en Botanische tuin.
In de loop der jaren werd het een grote 8. Men kon “zonder einde” rondlopen.

De doelstelling van de stichting was om uit eventuele revenuen te besteden aan sociale organisaties binnen de Terwinseler gemeenschap. Om deze ‘winsten’ te realiseren moest wel aan de eisen uit de stichtingsakte worden voldaan. Dit hield in dat er moest worden gezorgd voor voldoende oude ambachten om de jaarmarkt voor bezoekers interessant te houden. Dit gebeurt nog steeds. Zo werd het jongerenkoor ‘Le Nouveau Visage’ in hun opstartfase menigmaal financieel ondersteund bij aanschaf van o.a. hun instrumentarium.

Het stichtingsbestuur werd uitgebreid tot 8 personen, en wel: Jac Storms, deze werd de voorzitter van de Stichting. John Storms – Wim Reinders- Jan Bemelmans marktmeester en Hub Lamers. Het organiseren van de jaarmarkt ging hen steeds beter af.

Het ging met de jaarmarkt zelfs zo goed en zij werd zo groot dat het gemeentebestuur van Kerkrade in het 6e jaar met het dringende verzoek kwam om zowel de naam en het tijdstip te veranderen. De grote stadskermis van Kerkrade, ook 14 dagen na Pinksteren kreeg door het grote succes van de ‘Terwinseler jaarmarkt’ steeds minder bezoekers. De naam werd gewijzigd in ‘Terwinseler straatmarkt’ en zou vanaf nu plaats vinden 14 dagen vóór Pinksteren.

Na de 10e Terwinseler Straatmarkt verlieten de meeste “oude bestuurders” de stichting en lieten de organisatie over aan de resterende 3 bestuurders van de stichting. John Storms, Hub Lamers en Ger Manderveld trokken de kar nog 3 jaar, maar waren van mening dat zij het alleen niet konden en dat ook anderen zich voor het voortbestaan moesten gaan inzetten. Ger Manderveld is toen namens de 3 overgebleven bestuursleden met diverse verenigingen rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. Daaruit vloeide o.a. de samenwerking met RK TSV voort. Jan Bemelmans werd marktmeester en heeft dit vele jaren met plezier en naar volle tevredenheid van het stichtingsbestuur gedaan. Veel TSV’ers verleende hun hulp en medewerking. Mede hierdoor groeide de Terwinseler Straatmarkt uit tot wat het nu is. Befaamd en bekend ver buiten de regio.

De ANWB en de VVV vermelden de Terwinseler Straatmarkt jaarlijks in hun activiteitenkalenders. Veel grote bedrijven werden aangetrokken door de grote bekendheid en de toevloed van bezoekers om voor zichzelf reclame te maken tijdens dit grootse evenement. Zelfs in het fotoboek van de Gemeente Kerkrade, dat door het gemeentebestuur aan belangrijke bezoekers als geschenk wordt aangeboden, staan foto’s van de Terwinseler Straatmarkt.

Vele oude, exclusieve ambachten werden in Terwinselen gepresenteerd. O.a. Chris Theunissen bekend van de kunstsmederij. In opdracht van het stichtingsbestuur heeft hij een aantal kunstwerken gemaakt. Zo is de doopschaal in de kerk van Terwinselen en een kunstwerk aan de gevel van het appartementencomplex aan de Piusstraat van zijn hand.

Naast de oude ambachten werd veel aandacht besteed aan bijzondere activiteiten. Zo was er de kappersshow gepresenteerd door de in de kapperswereld wereldberoemde Louk Jongen. Ook waren er de door het Terwinseler MODEHUIS JETTEN verzorgde modeshows.

Voormalig minister Andriessen presenteerde zichzelf tijdens een happening op de Straatmarkt vlak vóór de 2e kamerverkiezingen. Tijdens een gigantische regenbui zorgde de Heerlense Coriovallum Pipeband er voor dat duizenden bezoekers niet voor de regen vluchtten, maar bleven om hun spectaculair optreden bij te kunnen wonen.

De schutters van Rembrandt’s nachtwacht tableau uit Berg en Terblijt toonden hun prachtige kostuums. Jubileum acties van RKTSV waarbij loten werden verkocht en een auto de hoofdprijs was.

Acties die steeds weer vernieuwend waren en veel publiek trokken. De gezellige ‘Tiroler’ orkesten zoals de ‘Crombacher Musikanten’, het beroemde orkest de ‘Kaiserjäger’ die later werden omgedoopt tot de ‘Winseler muziekanten’ waren op het podium voor de kerk extra impulsen voor veel gezelligheid. Gedurende een aantal jaren was er zelfs samenwerking met de Terwinseler Zomerfeesten. Op de markt stond dan een tent waar ’s avonds bekende orkesten optraden. Zo was er het bekende Oostenrijkse orkest ‘Mittenberger Buam’. Volle tenten en een groots volksfeest voor Terwinselen zowel overdag als ’s avonds. Aan deze samenwerking kwam jammer genoeg een einde toen er geen ‘tentfeesten’ meer mochten worden georganiseerd. Heel jammer, voor alle partijen.

Enkele cijfers van de afgelopen jaren. Er worden gemiddeld 260 kramen en 50 tot 60 losse verkoopplaatsen verhuurd. Vanuit het hele land komen ongeveer 30 tot 40 oude ambachten hun kunnen presenteren. Het aantal bezoekers in de afgelopen jaren varieerde volgens politiegegevens tussen de 35.000 en zelfs 60.000. Nog steeds heel uniek voor dergelijke evenementen is de gratis toegang.

De afgelopen jaren waren er heel wat problemen. Zo werd tijdens de 26e editie om 13:30 uur de markt beëindigd op last van burgemeester Wöltgens. Er was een zware storm op komst en het gevaar voor een dergelijke mensenmassa. Rond 17:00 uur nam de storm af, maar de kramen waren al ontmanteld en de handelaren waren al naar huis.

Dan is er de verregend straatmarkt van 2002. De hele dag regen, regen en nog meer regen. Om 18:00 uur werd het droog. Door de enorme inzet van bestuurders en medewerkers kwam altijd alles weer tot een goed eind.

Zelfs na extreme weersomstandigheden meldden de vaste handelaren zich toch weer aan voor de volgende editie. Hun opmerkingen in de trant van “deze markt is keurig verzorgd en trekt altijd veel bezoekers” is voor de organisatie de beste stimulans om er voor volgend jaar weer de schouders onder te zetten.

Tot op heden is en blijft de Terwinseler Straatmarkt exclusief en dit komt mede omdat wij een van de grootste van Limburg zijn en daarnaast ook de 1e in het seizoen. De prachtige ligging rond de kerk en Botanische tuin geeft een bijzondere toegevoegde waarde aan de Terwinseler Straatmarkt.

Inmiddels zijn er binnen het bestuur bestuurders die zich méér dan 17 jaar en zelfs meer dan 30 jaar zich inzetten voor Terwinselen. Een pluim voor de inzet. Het naar buiten treden is nu ook de nieuwe tijd gevolgd. U komt ons tegen op het internet.

Wij zullen er alles aan doen om deze website up to date te houden zodat u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en nieuwsfeiten van dit fenomeen. De Terwinseler Straatmarkt, het is weer graag thuiskomen met zo’n festiviteit.

Het Bestuur

Recente edities Terwinseler Straatmarkt

 • 2024: 5 mei, 48e Terwinseler Straatmarkt
 • 2023: 14 mei, 47e Terwinseler Straatmarkt
 • 2022: 22 mei, 46e Terwinseler Straatmarkt
 • 2021: 9 mei, geannuleerd vanwege COVID-pandemie
 • 2020: 17 mei, geannuleerd vanwege COVID-pandemie
 • 2019: 26 mei, 45e Terwinseler Straatmarkt
 • 2018: 6 mei, 44e Terwinseler Straatmarkt
 • 2017: 21 mei, 43e Terwinseler Straatmarkt
 • 2016: 1 mei, 42e Terwinseler Straatmarkt
 • 2015: 29 november, 2e Terwinseler Adventsmarkt
 • 2015: 10 mei, 41e Terwinseler Straatmarkt
 • 2014: 30 november, 1e Terwinseler Adventsmarkt
 • 2014: 25 mei, 40e Terwinseler Straatmarkt
 • 2013: 5 mei, 39e Terwinseler Straatmarkt
 • 2012: 13 mei, 38e Terwinseler Straatmarkt
 • 2011: 29 mei, 37e Terwinseler Straatmarkt
 • 2010: 9 mei, 36e Terwinseler Straatmarkt
 • 2009: 17 mei, 35e Terwinseler Straatmarkt
 • 2008: 27 april, 34e Terwinseler Straatmarkt
 • 2007: 13 mei, 33e Terwinseler Straatmarkt
 • 2006: 21 mei, 32e Terwinseler Straatmarkt
 • 2005: 1 mei, 31e Terwinseler Straatmarkt
 • 2004: 16 mei, 30e Terwinseler Straatmarkt
 • 2003: 25 mei, 29e Terwinseler Straatmarkt
 • 2002: 5 mei, 28e Terwinseler Straatmarkt
 • 2001: 20 mei, 27e Terwinseler Straatmarkt

Hoofdsponsoren