48e Terwinseler Straatmarkt

zondag 5 mei 2024 | 10.00-17.00u

Informatie voor bewoners

Meldpunt Bewoners
tijdens straatmarkt

Geachte bewoner(s),

Op zondag 5 mei 2024 zal in Terwinselen al weer de 48e Terwinseler Straatmarkt plaatsvinden, en is Terwinselen weer gastheer voor de vele duizenden bezoekers en handelaren.

Vanaf vrijdag 3 mei tot en met maandag 6 mei zult u medewerkers van de Straatmarkt werkzaam zien. Om de organisatie op de dag van het evenement weer te laten slagen, hebben we in overleg met de Gemeente, Brandweer en Politie een aantal verkeerswijzigingen moeten doorvoeren. De maatregelen zijn op de kaart die u terugvindt in deze brief (PDF-bestand) met symbolen en kleuren weergegeven.

Let op: De Caumerstraat kent op zondag aan één zijde van de straat een parkeerverbod.

Eenrichtingsweg:

Op zondag 5 mei is hier enkel eenrichtingsverkeer mogelijk, in de richting van de pijl. Daar waar noodzakelijk is dit met borden aangegeven. Dit betreft de Dr. Ariënsstraat, Dr. Poelsstraat, Callistusstraat en gedeeltelijk de Oude Tunnelweg.

Voor het gedeelte Maarstraat tussen de kruising Op de Knip/Maarzijde en de Schaesbergerstraat is eveneens alleen eenrichtingsverkeer mogelijk. Er is daar alleen verkeer mogelijk richting de Schaesbergerstraat.

Afsluiting:

Op zondag 5 mei is hier een wegafsluiting. Elke afsluiting wordt bemand door een verkeersregelaar. De afsluiting is om toegang tot de buitenring van het parcours te voorkomen. Het verlaten van het parcours is ten allen tijde mogelijk. Toegang tot de buitenring is enkel mogelijk met een geldig legitimatiebewijs.

Opstelling kramen:

Het op de kaart GEEL gemarkeerde gebied wordt op zaterdag 4 mei om 18.00 uur afgesloten. Binnen deze zone geldt een parkeerverbod en is het op verordening van de politie niet toegestaan zich met gemotoriseerde voertuigen te verplaatsen. Op zondag 5 mei bevinden zich hier de marktkramen, deze worden op zaterdag aan het eind van de middag geplaatst. Wij willen u vriendelijk verzoeken om ervoor zorg te dragen dat uw voertuig voor dit tijdstip verplaatst is. Kosten voor het eventueel afslepen van uw voertuig zijn voor uw rekening. 
De Schaesbergerstraat wordt pas op zondagmorgen om 06.00 uur afgesloten. Wij willen u vriendelijk verzoeken om ervoor zorg te dragen dat uw voertuig voor dit tijdstip verplaatst is. Op zondag na de markt, om uiterlijk 22.30 uur, wordt dit gebied weer vrijgegeven voor alle verkeer.
Het Piusplein wordt reeds op vrijdagmorgen 3 mei afgesloten voor alle verkeer. Wij willen u vriendelijk verzoeken om ervoor zorg te dragen dat uw voertuig voor dit tijdstip verplaatst is vanaf het Piusplein. Het Piusplein wordt op maandagmorgen weer vrijgegeven voor alle verkeer.

Parkeren handelaren:

Op zaterdagavond 4 mei en zondag 5 mei wordt de handelaren de mogelijkheid geboden om in het blauwgroene gebied te parkeren. U wordt vriendelijk verzocht om het blauwgroene gebied voor zover mogelijk autovrij te houden. Het op de kaart blauwgroene gebied wordt op zaterdag 4 mei om 18.00 uur afgesloten.

Meldpunt

Voor dringende zaken kunt u het Meldpunt Terwinseler Straatmarkt tijdens de markt bereiken op 06-38 765 765.

Medewerkers van de Terwinseler Straatmarkt zullen op zondag het grove zwerfvuil van de straten verwijderen. Uw eventuele hulp in deze wordt ten zeerste op prijs gesteld. Op maandag 6 mei zal RD4 alle resterende afval verwijderen.

Met uw medewerking hopen wij ook deze 46e Terwinseler Straatmarkt weer tot een succes te maken!

Hopende U voldoende te hebben ingelicht,
Stichting Terwinseler Straatmarkt.

For our non-Dutch speaking inhabitants

Dear inhabitants of Terwinselen

On Sunday May 5 Terwinselen will be host to the 48th Terwinseler Straatmarkt.

Several streets will be closed off for traffic and cars need to be parked outside the event area. Please check the map in this download for all traffic measures as described below.

YELLOW ZONE: no parking or traffic allowed from May 4, 18.00 – May 5, 20.00. Please park your car outside the yellow area.

Piusplein will be closed/no parking from Friday May 3, 0.00 – Sunday May 5, 20.00.

Schaesbergerstraat (yellow marked part) will be no parking from Friday May 5, 0.00–20.00 and closed Sunday May 5 06.00–20.00.

BLUE ZONE: closed / no traffic allowed. from Saturday May 4, 18.00 – Sunday May 5, 20.00. Please park your car outside the yellow area.